Emmaboda Kommun

Ny resurs

Ny resurs är ett kompetensförsörjningsprojekt som riktar sig till arbetsgivare och nyanlända akademiker och personer med kvalificerad yrkesbakgrund. Projektet medfinansierades fram till 30 juni 2017 av Tillväxtverket och regionförbundet i Kalmar.

Ta del av våra nyhetsbrev

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Månadsbrev april 2017.pdföppnas i nytt fönster 359.1 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev augusti 2017.pdföppnas i nytt fönster 471.1 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev december 2017.pdföppnas i nytt fönster 331.7 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev februari 2017.pdföppnas i nytt fönster 339 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev februari 2018.pdföppnas i nytt fönster 326.8 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev januari 2017.pdföppnas i nytt fönster 504.9 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev januari 2018.pdföppnas i nytt fönster 413.4 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev juni 2017.pdföppnas i nytt fönster 404.1 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev maj 2017.pdföppnas i nytt fönster 304.3 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev mars 2017.pdföppnas i nytt fönster 349.4 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev oktober 2017.pdföppnas i nytt fönster 378.3 kB 2018-06-12 14.48
Månadsbrev september 2017.pdföppnas i nytt fönster 412.3 kB 2018-06-12 14.48

Är du företagare?

Saknar du viss kompetens i ditt företag? Enligt Regionförbundet i Kalmar län har en tredjedel av Sveriges nyanlända en akademisk utbildning från ett annat land. Nu finns möjligheten att via projekt ”Ny resurs” undersöka om det finns arbetskraft med ”rätt” kompetens bland våra nyanlända.

Projektet ger er arbetsgivare en möjlighet att utbyta erfarenheter och få inspiration från andra delar av världen.

Ni får möjlighet att testa personer med akademisk utbildning eller gedigen yrkeserfarenhet som, om ni trivs tillsammans, kan ge er möjlighet till kompetent och erfaren arbetskraft framöver.

Stöd och villkor för företag

 • Projektgruppen gör en kompetenskartläggning på ditt företag
 • Projektet hjälper till att matcha er med person som har rätt kompetens
 • Vi skriver en överenskommelse om praktikplats
 • Inga kostnader
 • Hos er finns namngiven handledare/kontaktperson angående praktikplatsen
 • Vi gör tillsammans en uppföljning – vad har fungerat bra/mindre bra
 • Kanske hittar ni en erfaren och kompetent kollega att anställa!

Vi söker utlandsfödda akademiker och kvalificerade yrkesarbetare

Har du akademisk utbildning från ditt förra hemland? Har du en gedigen yrkeserfarenhet från ditt förra hemland? Då kan vi i projektet Ny resurs vara ett stöd för dig på vägen yrket som du har kompetens inom.

Vilket stöd kan du få?

 • Kartläggning
 • Individuell handlingsplan
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Nätverk
 • Validering av kompetens
 • Praktik

Intervju med projektledaren Madeleine Karlsson

Hallå där Madeleine Karlsson – projektledare för Ny resurs i Emmaboda

Berätta lite om projektet Ny resurs?

Detta är ett av de sju integrationsprojekt som Tillväxtverket finansierar. Projektet vill ta vara på kompetensen hos nyanlända akademiker och personer med kvalificerad yrkesbakgrund. Vi skapar en meningsfull vardag för våra nya invånare i Emmaboda genom att hjälpa dem att hitta ett jobb inom det de kan eller är utbildade till.
Projektet har pågått sedan januari och det är redan 10 inskrivna, två personer så sent som igår. Det går bättre än vi hade trott och det beror på företagens stora intresse. Vårt mål är att under året kunna arbeta med 30 personer.
För att hitta lämpliga praktikplatser eller jobb till de nyanlända gör vi en kartläggning av företagens behov. Jag gör också en kartläggning av varje persons behov och önskemål och gör upp en plan. För individen är detta vägen till ett framtida jobb.

På vilket sätt är detta viktigt för Emmaboda kommun?

Tillgång till kompetens är helt avgörande för att våra företag ska kunna utvecklas. Kunskapen om företagens behov leder till att vi får en gemensam databas, som vi kommer att ha nytta av för andra typer av t.ex. praktikplatser, för studerande. Vi lär oss också nya sätt att arbeta.

Hur upplever deltagarna i projektet det?

De är så tacksamma och glada. Jag får väldigt mycket positiv respons.

Vad har du för förhoppningar?

Min förhoppning är att individerna ska få fortsätta jobba med det de har kompetens inom. Efter det här projektet vill jag gå vidare genom att jobba med grannkommunerna och fler yrkeskategorier. Nu har vi haft fokus på akademiskt utbildade. Att stimulera till företagande är en given del i nästa projekt.

Om Madeleine Karlsson

Madeleine är studie- och yrkesvägledare och hon arbetar halvtid med det här projektet.

Datum:
14 april 2016