Delegationenen för Unga & Nyanlända till Arbete

DUA är ett projekt med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

Målgrupper: Nyanlända (inklusive unga nyanlända)

Målgrupper: Unga

Parter i samverkan: Arbetsförmedlingen, Emmaboda

För mer information gällande projektet, kontakta:

Carina Widstrand, arbetsledare
Tfn 0471 - 24 98 64
carina.widstrand@emmaboda.se

Sonia Diakite, handläggare
Tfn 0471 - 24 98 50
sonia.diakite@emmaboda.se