Möjligheter i dina händer – hållbar design

Möjligheternas Hus har under de senaste åren fått ett utökat antal, och tagit ett större ansvar för, personer som varit långt från arbetsmarknaden samt en stor andel nyanlända som behöver vidareutbildning och korta vägen för inträde till arbetsmarknaden.

De senaste månadernas reformer inom Arbetsförmedlingen har lett till att vi tagit mer ansvar för att hitta nya vägar för människor som har svårt att komma ut på den offentliga och privata arbetsmarknaden. Vi har sett att nya insatser behövs, befintliga arbetsplatser utvecklas och att vi behöver skapa nya möjligheter till vidareutbildning och jobb.

Utifrån vår undersökning har vi diskuterat vilka insatser som saknas samt vilka insatser som skulle kunna anpassas till Möjligheternas Hus befintliga verksamhet. Vi vill utveckla vårt arbetssätt och jobbar med kopplingar till socialt och entreprenöriellt tänkande i arbets-marknadsfrågor.

Vi kom fram till att vi, utifrån våra befintliga verksamheter, ska ta fram en ny metod för ett hållbart system baserat på en cirkulär ekonomi inom Möjligheternas Hus. Syftet är att på sikt skapa nya arbetstillfällen samt ge förutsättningar för vidareutbildning och egen försörjning för deltagarna i de olika insatserna.

Projektet ”Möjligheter i dina Händer – Hållbar design” kommer att synka ihop alla områden i Möjligheterna Hus verksamhet så att de kompletterar varandra och tillsammans skapar en helhet.

Processen startar genom att Återvinningscentralen, där vi idag tar emot möbler, textiler, husgeråd mm. och säljer i befintligt skick det som inte går till förbränningsanläggning, ska kunna reparera, fräscha upp och återanvända på olika sätt. Varorna slussas vidare till de olika ”verkstäderna”.

Vävverkstaden skapas för att ta emot textilier, exempelvis garn, lakan, gardiner, mm och tar fram nya designade produkter.

Arbetsmarknadscentrums viktigaste roll är att lotsa in deltagarna till projektet och synka ihop deltagarnas behov i sin helhet. Det kan vara att koppla deras tider till utbildning, praktik, övriga behov samt att följa upp och utvärdera deras utveckling.

Under hela processen kommer deltagarna få tillgångar till olika utbildningsinsatser som genomförs inom Arbetsmarknadscentrums verksamhet eller det ordinarie utbildningssystemet.

Projektet ska jämställdhetsintegreras i alla dess faser och aktiviteter. Projektet kommer att se över verksamheter, kartlägga och analysera utifrån ett integrations- och jämställdhets-perspektiv och FN:s globala mål nr 5, 8 och 12 kommer att vara centrala utgångspunkter i projektets utformning.

Baserat på ovanstående vill vi utveckla och förfina metoder för att möjliggöra och effektivisera arbetet inom ramen för livslångt lärande samt uppmuntra lokala aktörer att lära sig att skapa evidensbaserade metoder för sysselsättning och kompetensutveckling

Vill ni veta mera kontakta:

Ana Emilia Klasson

Verksamhetsutvecklare/

Projektledare

Telf: 072 466 79 67

ana-emilia.klasson@emmaboda.se