Samverkan leder till arbete

SLA har som syfte att stärka kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Genom ökad regional samverkan och samordning mellan arbetsmarknadens parter skapa nya förutsättningar och mer effektiva verktyg och metoder för vägen ut till arbetsmarknad och studier. Detta görs med utgångspunkt och starkt fokus på lokala verkstäder för utveckling.

Europeiska Socialfonden

I Emmaboda kommun är det Arbetsmarknadscentrum på Möjligheternas hus AB som har hand om den lokala verkstaden genom projektsamordnaren Rebecka Paldanius.

Möjligheternas hus ingår i samma delprojekt som Torsås kommun, där ett gemensamt fokus är att arbeta med och testa av valideringsmetoden Open College Network (OCN) i respektive verksamhet. Vi har också möjlighet till olika kompetenshöjande aktiviteter för personal och deltagare genom projektets mobila team.

SLA är ett samverkansprojekt mellan Emmaboda kommun, Högsby kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun, Västervik kommun, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden


För mer information om projektet, kontakta:

Rebecka Paldanius, projektsamordnare

0486-33307

Rebecka.paldanius@torsas.se