Fortsatt samverkan leder till arbete

FSLA har som syfte att stärka kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Genom ökad regional samverkan och samordning mellan arbetsmarknadens parter skapa nya förutsättningar och mer effektiva verktyg och metoder för vägen ut till arbetsmarknad och studier. Detta görs med utgångspunkt och starkt fokus på lokala verkstäder för utveckling.

Europeiska Socialfonden

I Emmaboda kommun är det Arbetsmarknadscentrum på Möjligheternas hus AB som har hand om den lokala verkstaden genom projektsamordnaren Eric Bredman.

Möjligheternas hus ingår i samma delprojekt som Torsås kommun, där ett gemensamt fokus är att arbeta med och testa av valideringsmetoden Open College Network (OCN) i respektive verksamhet. Vi har också möjlighet till olika kompetenshöjande aktiviteter för personal och deltagare genom projektets mobila team.

FSLA är ett samverkansprojekt mellan Emmaboda kommun, Hultsfred kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Torsås kommun, Västervik kommun, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan och Samordningsförbundet.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden

För mer information om projektet, kontakta:

Eric Bredman
Telefon 0471-24 98 53
E-post eric.bredman@emmaboda.se