Vägledning

Studie - yrkesvalet är en process som tar tid och som innebär att medvetenheten om sig själv och kunskaperna om omvärlden och alternativen byggs upp.

Vägledning innebär att du i ett eller flera samtal tillsammans med en handläggare tar upp frågor kring val, förändringar och beslut. I samtalet kan vi diskutera och söka möjliga vägar för framtid och utveckling.

Kontakt

Joep Hermans

joep.hermans@emmaboda.se

0471-249860