Om Vissefjärda Pall

 

Verksamheten har förutom anställda även omsorgstagare och praktikanter och har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva daglig verksamhet. Palltillverkningen ger daglig sysselsättning åt ett flertal omsorgstagare genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Tillverkningen är godkänd och kontrolleras av Jordbrukverket ISPM 15 och tillverkningslicens för EUR-pall är utfärdad av Det Norske Veritas.

Vissefjärda Pall är även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015