Avfall och återvinning

Återvinningsstation

Målet för avfallshanteringen i Emmaboda kommun är att så mycket som möjligt ska återanvändas och återvinnas.

Återvinningscentralen på Möjligheternas Hus AB tar emot förpackningsmaterial och det grovavfall som normalt uppkommer i ett hushåll.

På återvinningscentralen finns det även möjlighet att genomföra arbetsträning och praktik, för mer information kontakta Arbetsmarknadscentrum här på Möjligheternas Hus AB.

Öppettider Återvinnings­centralen

Måndag

09.00-18.00

Tisdag-torsdag

07.30-17.00

Fredag

07.30-15.00

Lördag

09.00-13.00


Ej lördagsöppet under juli månad.
Ej öppet vardag och lördag som är helgdag.
Vardag innan helgdag stänger Återvinningscentralen klockan 15.00.

Observera att grindarna stängs 5 minuter innan stängning!


Viktig information: Det är enbart tillåtet att lämna transparenta plastsäckar på Återvinningscentralen.


Telefonnummer till Återvinningscentralen 010 - 35 31 854

Återvinningsstationer i kommunen

Det finns återvinningsstationer i alla samhällen. Du som privatperson kan på återvinningsstationerna lämna torra och rena förpackningar av färgat och ofärgat glas, metall, plast, kartong samt tidningar.


Karta över återvinningscentralen - rätt avfall på rätt plats , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att:

  • Separera de olika materialen.
  • Inte lämna in förpackningarna i en ihopknuten plastpåse.
  • Enbart tillåtet med transparenta plastsäckar på återvinningscentralen för att bland annat minska andelen felsorterat avfall.
  • Förpackningsmaterial eller grovsopor får ej ställas utanför skåpen.

Lastbilens hämtningsschema

Till Möjligheternas Hus lastbil kan hushållen i ytterområdena lämna sitt grovavfall, stora kartongförpackningar, wellpapp med mera. OBS! Kom ihåg att detta gäller mindre mängder grovavfall.
Samma inlämningsregler gäller naturligtvis här som vid Möjligheternas Hus AB i Emmaboda.

Lastbilens hätmningsschema