Lastbilens hämtningsschema

Lastbil bakom ett plank

Till vår lastbil kan hushållen i ytterområdena lämna sitt grovavfall, wellpapp och mindre mängder farligt avfall.

Tänk på att:

  • Samma inlämningsregler gäller här som vid Möjligheternas Hus AB i Emmaboda.
  • Allt som lämnas ska vara sorterat.
  • Större laster på släpvagn, skrymmande möbler och föremål hänvisas till Möjligheternas Hus återvinningscentral.
  • Företag hänvisas till Möjligheternas Hus åtevinningscentral.

Lastbilens hämtningsschema

Januari - Juni 2024

Mottagningen sker 1 gång i månaden under följande veckor:

V. 2 ( 8-11 Januari ), V. 6 ( 5-8 Februari )

V.10 ( 4-7 Mars ), V.15 ( 8-11 April )

V. 20 ( 13-16 Maj ), V. 24 ( 10-13 Juni )

Algutsboda (vid kyrkans parkering)


Måndag

15.30-16.00

Boda Glasbruk (vid återvinningsstation)


Måndag

16.15-16.45

Eriksmåla (Postvägen 1)


Tisdag

15.30-16.00

Broakulla (vid skolans parkering)


Tisdag

16.15-16.45

Vissefjärda (vid återvinningsstation)


Onsdag

16.00-16.30

Långasjö (bakom Allégården)


Torsdag

16.00-16.30