Remake - Möjligheter i dina händer

Vi är en destination i Emmaboda kommun med flera olika verkstäder, ateljéer, showroom, konferensrum och mycket mera. I samarbete med våra partners anordnar vi events, work- shops, föreläsningar och temadagar – allt med fokus på hållbarhet.

Öppettider Remake

Måndag-fredag

08:00 - 16:00

EU - Europeiska socialfondenFörstora bilden

Hos ReMake kan du som gäst, i en kreativ och skapande miljö, uppleva hur gamla saker tas till vara och får nytt liv genom recycling och upcycling. Alla produkter som säljs hos oss är återbrukade, återanvända eller hållbart producerade.

I våra verkstäder använder vi diverse material, verktyg, teknik och komplettera det med
teoretiska övningar. Syftet med det arbetssättet är att ge våra deltagare bättre förutsättningar till vidare utveckling och komma in tills vidare utbildning och in i arbetsliv.

Tveka inte att kontakta oss via mail, telefon eller kom och besök oss!

Ägarskap

Möjligheternas Hus AB är ett kommunalt helägt bolag som har i uppdrag att verka för minskad arbetslöshet, ta hand om kommunens grovavfall och att öka återbruk i Emmaboda kommun.

I de globala målen har vi identifierat mål 5, 8 och mål 12 som vägvisare för uppnå en Hållbar utveckling samt använder vi kommuns Avfallsplanen
som styrdokument med syftet att vara en attraktiv och miljömedveten kommun som
samtidigt värnar om god tillväxt.

Inom ramen för det uppdraget ville vi skapa en innovativ arena som använder cirkulär ekonomi som modell för att uppnå våra uppsatta mål.

ReMake ska vara en plats för nytänkande och nyskapande för besöksnäringen, studenter, näringslivet och boende i kommunen.

På vår återvinningscentral tar vi emot material och produkter från privatpersoner och organisationer, detta sorterar och fördelar vi mellan vår secondhandbutik och återbruksenhet. Vid varumottagningen görs en gallring av vad som kan säljas direkt och vad som ska skickas vidare för att repareras, fixas till, omvandlas, förädlas och slutligen säljas. På det sättet får materialet ett fortsatt liv.

Textilverkstad

vår textilverkstad tillverkar vi produkter efter egen formgivning – från idé och skiss till färdiga produkter. Här kan vi erbjuda dig en plats för kreativt återbrukstänk.

Tapetserarverkstaden

Vi stoppar och klär om gamla möbler klädda i tyg eller läder och ger dem ett nytt förlängt liv.

Vävverkstaden

I vår vävverkstad tillverkar vi nya produkter av olika textila
restprodukter, som trasor, garner och textilt spill från industrin.

Snickeriverkstaden

I vår snickeriverkstad tillverkar och reparerar vi möbler och
inredningsprodukter. En gammal möbel som skulle ha kastats kan få en ny färg, form eller ett nytt användningsområde.

Glasverkstaden

I vår glasverkstad utforskar vi glas som material och förädlar gamla glasföremål till nya användningsområden.

Showroom

I vårt showroom delar vi med oss av vårt sortiment av återbrukade produkter, i en inspirerande utställning i våra gamla fabrikslokaler. Alla utställda produkter är till salu och går att köpa både omgående på plats och på distans med möjlighet till hemleverans.

Konferensrum

Vi arrangerar allt från konferenser och mässor till företagsfester. Våra lokaler ligger centralt och är inrymda i en inspirerande industribyggnad från 1950-talet, med koppling till det intilliggande glasverket. I våra lokaler inryms anpassningsbara ytor för konferens och evenemang med plats för upp till 50 personer i biosittning.

Om Remake

Idén bakom ReMake - Upcycling & Recycling kom till under 2019 när Möjligheternas Hus påbörjade sitt utvecklingsarbete inom ramen för sitt givna uppdrag , att öka återbruket och minska arbetslösheten inom Emmaboda kommun.

Styrelsen fann att konceptet var ett nytt och innovativt sätt att jobba med arbetsmarknadsfrågor och återbruk, och det beslutades att man skulle gå vidare med det.

Arbetet bygger på att synka ihop alla delar av verksamheten, skapa och tydliggöra
processen för hanteringen av inlämnat material och produkter från privatpersoner och organisationer. Samt samköra denna process med hur vi använder cirkulär ekonomi som modell för att uppnå Möjligheternas Hus AB uppsatta mål.

Detta arbete initialt finansierades av ESF – Europeiska socialfonden och Möjligheternas Hus AB under perioden 2020 - 2022.

Denna satsning genomförs i samarbete med Emmaboda kommun, Kommunförbundet i Kalmar län, Samordningsförbundet, UF-Ung Företagsamhet, Centrum Sydost, Företagarna, Farmer Rain AB, Långasjö Trä AB.

Samabetspartners logotyper