Farligt avfall

I ett hushåll uppstår en hel del farligt avfall som du måste göra dig av med.

Farligt avfall får aldrig läggas i dina hushållssopor eller hällas i avloppet utan ska lämnas in till Möjligheternas Hus.
Inlämningen är kostnadsfri för hushållen eftersom den redan är betald via grovavfallsavgiften.

Som farligt avfall räknas till exempel:

Spillolja, oljeflter, oljiga trasor, färg och lim, bekämpningsmedel, gödningsmedel, bensin, diesel, lösningsmedel, rengöringsmedel, tvättmedel, soda, kvicksilver, syror, klorin, härdare, brandsläckare, gasoltuber.

OBSERVERA att även följande klassas som farligt avfall och ska lämnas in på Möjligheternas Hus:

Tryckimpregnerat virke och slipers
Ljuskällor;glödlampor, lågenergilampor, lysrör
Batterier
All elektronik. Glöm ej bort småelektronik, tex batteridrivna leksaker och gratulationskort!
För asbest gäller särskilda regler från och med 2015-01-01
Möjligheternas Hus AB (MHAB) tar emot mindre mängder asbest, upp till 40 kg, från privatpersoner. Det kan exempelvis vara eternitplattor från tak och fasad, rör, fönsterbrädor.
Inlämningen är avgiftsfri.
Verksamheter eller vid större mängder asbest hänvisas till avfallsanläggningarna Moskogen, Kalmar tel kundtjänst 020-404300 eller Mältan, Karlskrona tel 0455-78370.
Eftersom asbest klassas som farligt avfall på grund av hälsorisker vid asbestdamm ska asbestavfall hanteras med stor försiktighet!
Måtten på det som lämnas in får max vara B160 cm H150 cm L300 cm för att kunna läggas i avsedd container
All asbest ska vara inplastad för att godkännas för avlämning, detta för att förhindra dammbildning vid transport och tippning
Använd byggplast och förslut väl med tejp
Märk plastpaketet med "Asbesthaltigt material"
På Möjligheternas Hus återvinningscentral finns en särskild container för asbest. Denna är låst och öppnas av personalen efter godkännande av korrekt emballering. Om det inte är rätt emballerat får du själv komplettera detta.
Du placerar själv asbestpaketet i containern.
Vid tveksamheter ring Möjligheternas Hus innan 010 - 35 31 850
Är du osäker på om det du har räknas som farligt avfall, ta med det till Möjligheternas Hus så får du hjälp av personalen.

Medicin ska lämnas in på apoteket.