Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett bra sätt för att få en näringsrik gödning till sin trädgård och samtidigt minska mängden avfall. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som löv, kvistar och liknande på sin egen fastighet. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall vid Emmaboda Energi och Miljö AB mottagning för trädgårdsavfall i Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö. 

För att få kompostera köksavfall som matrester måste du däremot anmäler det till bygg- och miljöenheten. Länk till annan webbplats.

För att få kompostera latrin från ex. mulltoalett på sin egen fastighet krävs det att du skickar in en skriftlig anmälan till bygg-och miljöenheten. Bygg-och miljöenheten tar ut en avgift enligt fastställd taxa för handläggning av anmälan.

Kompostbehållare

Även en Bokashi ska anmälas som hemkompostering. Kompostering ska ske så att risk för olägenhet eller näringsläckage inte uppkommer. Kompostering av matavfall ska ske i tät och skadedjurssäker behållare som ska vara isolerad för att fungera optimalt vintertid. För kompostering av latrin ska behållaren ha tät botten, regntätt lock och vara skadedjurssäker. Kompostbehållaren ska vara anpassad för kompostering av latrin.