Miljöpolicy

Lastbil bakom ett plank

Möjligheternas Hus AB i Emmaboda kommun med sina verksamheter skall verka för att på ett skonsamt sätt för miljön minska den miljöpåverkan som uppstår i verksamheten genom att:

  • Bedriva miljöarbetet minst efter gällande miljölagstiftning och andra bindande krav. Genom att arbeta systematiskt och målinriktat för ständiga miljöförbättringar och förebyggande av föroreningar.
  • Hushålla med ändliga resurser, särskilt med tanke på energi och vatten. Minska utsläpp från transporter, verka för ökad återvinning och återbruk av inlämnade restprodukter från hushåll och företag.

  • Hantera farligt avfall från hushåll och företag på ett miljösäkert sätt och samtidigt genom att informera och samverka med våra kunder för att stärka medvetande och motivationen till att lämna in farligt avfall.
  • Sträva efter att ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete enligt fastställda miljömål, genom kontinuerliga revisioner och ett aktivt deltagande från företagsledningen. Morgondagens krav på avfallshantering ska alltid finnas med i planeringen.
  • Sträva efter att utveckla det personliga ansvaret när det gäller miljön hos medarbetare och deltagare genom utbildning, information och aktivt deltagande i miljöarbetet.
  • Informera leverantörer och entreprenörer och anlita dem som verkar i överensstämmelse med vår policy.
  • Genom samverkan stärka partnerns och leverantörernas förmåga att utveckla hållbara lösningar inom produktutveckling.

Denna miljöpolicy är fastställd 2023-02-20 VD Möjligheternas Hus AB Tommy Persson