Aktuellt

Verksamheten ställer om!

Verksamheten är inne i en förändringsprocess. Vi rustar för din skull. Med fler handläggare, tydligare uppdrag och med förbättrat arbetssätt kommer vi kunna ge bättre stöd och service för dig som arbetssökande kommuninåvare.

Aktuellt sedan februari 2023 är att vi deltar i ett regionalt arbetsmarknadsprojekt med syfte att motverka utanförskap. Projektet förkortas SIA och står för Samverkan, Integration och Anställningsbarhet. Under de kommande tre åren kommer vi kunna utveckla vårt arbetssätt genom att testa nya verktyg, kompetensförsörja oss samt ge dig som deltagare en bättre förtusättning att komma ut i egen försörjning.