Praktik

Arbetsmarknadscentrum har ett nära samarbete med näringsliv och myndigheter. Vi har en hög ambition när det gäller kvalitét i hela praktikprocessen.

Vi ansvarar för praktiksamordning inom kommunen och privata näringslivet. Utifrån individens egna behov gällande praktik försöker vi tillgodose önskemålet.